Vårens seminarium 2018

Välkommen till våra frukostseminarier!

 

AS3 Transition och AS3 Executive håller regelbundna seminarier om olika ämnen. Seminarierna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till dig som jobbar inom HR eller är chef. 

Prestationsångest

2/2 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

Hur ser det egentligen ut…vilka krav ställs på dig i din roll? Var ska du lägga din tid och vad ska du fokusera på? Vilka surdegar släpar du runt på? Varför? För vems skull?

Vilka är dina viktigaste insatser för att nå uppsatta mål och må bra?
Hur gör du dig av med prestationsångesten?

mer info och anmälan

 

Välmående på arbetsplatsen

23/2 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

Hur mår era medarbetare egentligen?

Hur följer ni upp medarbetarna i er organisation?

Vi ser ett starkt samband mellan välmående och prestation.

På det här seminariet bjuder vi på konkreta tips och råd så att ni kan hitta förbättringsområden som kan ge stor effekt hos er.

mer info och anmälan

Delaktighet & medarbetarskap

23/3 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

Var i ligger hemligheten att få medarbetare att känna större motivation, driv och ägarskap till den egna, men också organisationens, utveckling? Under det här seminariet kommer vi att titta närmare på vad som händer när man tar ett helhetsgrepp kring delaktighet och ansvar.

Vi har bjudit in en skicklig och erfaren HR- person som generöst delar med sig om just hennes erfarenheter och perspektiv i frågan. Varmt välkomna!

mer info och anmälan

En värdig uppsägning

13/4 – 08.00-10.00

WORLD TRADE CENTER I GÖTEBORG

Som chef kan uppsägningssamtal vara ett av de svåraste samtalen att genomföra.

Det är viktigt att samtalen hanteras med värdighet och respekt för individen och i samklang med verksamhetens värderingar och mål.

För att skapa tydlighet och trygghet för alla parter behövs en välförankrad process som hålls inom avtalade ramar och villkor.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Den svåra uppsägningen

27/4 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

De överordnade ramarna är satta och ni vill att samtalen och processen kring dem sker så värdigt som möjligt. Men så blir processen inte som man har tänkt.

Under detta seminarium blir vi guidade igenom de olika faserna i en uppsägningsprocess där målet är att landa i en överenskommelse som blir värdig och så bra som möjlig för alla parter.

mer info och anmälan

Har vi råd med en dålig arbetsmiljö?

25/5 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

Ett gott arbetsklimat är förutsättningen för bl a prestion inom verksamheter. En improduktiv, icke-fungerande arbetsmiljö kostar enorma pengar dagligen. Har ni råd med det?

Vi på AS3 tror på vikten av ett tydligt ledarskap, ett starkt medarbetarskap och en löpande dialog, som verktyg för att stävja detta.

Vi kommer att tipsa er kring hur man praktiskt kan skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat, som främjar glädje, engagemang och goda resultat.

mer info och anmälan

 

Karriärdialog & active placement

15/6 – 08.00-10.00

– HAYMARKET BY SCANDIC

Vem sitter i förarsätet för dina medarbetares karriär? HR, omständigheterna eller de själva? På detta seminarium får du konkreta tips om hur du med bl.a. reflektion som verktyg kan bidra till ett ökat ansvarstagande i din organisation för den egna karriärplaneringen.

mer info och anmälan
Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!