2022-04-22 Upskilling/Re-skilling - lär om, lär nytt!

Anmälan

Vi återkommer med anmälningsdetaljer närmare inpå seminariet. Vid frågor, vänligen kontakta info@as3.se

Varmt välkommen till frukostseminarium den 22/4!

Enligt World Econonic Forums rapport ifrån oktober 2020 så kommer 40 % av den generella arbetskraften att behöva förkovra sig samt lära sig nya sätt att arbeta redan 2022. Hur kan man rusta såväl medarbetare, chefer och organisationen för detta? Vad kan vi göra i praktiken när tiden är knapp? Låt oss tala om vart man kan börja och hur man på bästa sätt får alla i organisationen att vilja följa med och dessutom hålla takten.    

Och hur kan man förhålla sig det faktum att vi behöver lära oss att släppa gammal kompetens och ständigt lära nytt?

Till detta webinarium har vi bjudit in en av våra kunder som på ett genomtänkt och strukturerat sätt arbetar med frågan ovan. Varmt välkomna att ta del företagets berättelse och den gemensamma målbild de alla arbetar mot. 

Var: Online.
När: ​22/4, 08:30-09:15