2022-01-28 Att lyckas med ständig kompetensutveckling

Anmäl dig här!

Varmt välkommen till frukostwebinarium med AS3 den 28 januari!

Saknar ni konkreta verktyg och metoder för hur man kan jobba med kompetensutveckling på såväl individ som ledarnivå? Upplever ni att den snabba förändringstakten gör det särskilt utmanande att lyckas med ständig kompetensutveckling? 

Vi kickstartar det nya året med en fördjupning på just detta tema och bjuder in till webbinarium med erfarenhetsutbyte och rekommendationer för hur vi kan arbeta effektivt med utmaningarna på kort och lång sikt. Särskilt fokus kommer läggas på de beteendeförändringar som behövs för att skapa en framgångsrik kompetensutvecklingskultur.

Bjud gärna med någon du tror har nytta av ämnet, varmtvälkommen!

Var? Digitalt.
När? 28/1, 2022. Kl. 08:30-09:15.