2020-02-07 Förändringsarbete i offentlig sektor

Anmälan

Anmälan till seminarium 2020-02-07

Välkommen till frukostseminarium på vårt kontor fredagen den 7/2!

Helt klart är att förändringstakten i samhälle och arbetsliv är mycket hög och att vi inom väldigt många områden behöver anpassa oss inför framtiden. Dessutom är osäkerheten stor då ingen riktigt vet hur saker och ting kommer att utveckla sig. Detta medför att kunskap och kompetens generellt sett kopplat till förändringsfrågor behövs på alla nivåer – från individ, grupp, organisation/myndighet, till nationellt och globalt.  Men frågan är hur rustade är vi?

Vi har gjort en djupdykning inom den offentliga sektorn för att belysa hur myndigheter, verk och kommuner hanterar förändringdringsfrågor. Vi har genomfört intervjuer/samtal och samlat in uppgifter genom en enkät. Resultatet har vi sammanställt i en rapport.

 

Datum: Fredag 7/2, 2020

Tid:
Kl. 08:30-09:30
Kaffe och smörgås serveras från 08:00.

Plats:
 Drottninggatan 71C
111 36 Stockholm 

Vi bjuder nu in till ett frukostseminarium där vi kort berättar om vår rapport och våra tankar & reflektioner. Därefter diskuterar vi tillsammans vidare kring förändringsarbete inom offentlig sektor!

Varmt välkommen!