2020-05-29 Självledarskap och professionell utveckling

Anmäl dig här!

Anmälan till seminarium 2020-05-29

29/5 - Självledarskap och professionell utveckling

Alla vill vi vara i en arbetsmiljö präglad av engagemang och utvecklingsmöjligheter. Vad är det som skapar förutsättningarna? Vad behöver göras? Vem äger frågan?

Vi ser att det finns många olika sätt att skapa förutsättningar för ett utökat självledarskap i organisationen. Det är en kulturfråga där man måste skapa utrymme och möjlighet till ett mer aktivt och ansvarsfullt självledarskap.

Viktigt är att organisationen är tydlig med vart man är på väg, men också att man ger medarbetarna möjligheter och förutsättningar för att kunna utvecklas i sin profession.

Under webbinariet kommer vi att titta på lyckade exempel och få ta del av en av våra kunders erfarenheter inom området.  

Varmt välkommen!

Var? Online, länk skickas ut till anmälda några dagar innan.
När? 29/5 2020, kl. 08:30-09:15