2018-03-23 Delaktighet & medarbetarskap

23/3 - Haymarket by Scandic

Var i ligger hemligheten att få medarbetare att känna större motivation, driv och ägarskap till den egna, men också organisationens, utveckling? Under det här seminariet kommer vi att titta närmare på vad som händer när man tar ett helhetsgrepp kring delaktighet och ansvar.

Vi har bjudit in en skicklig och erfaren HR- person som generöst delar med sig om just hennes erfarenheter och perspektiv i frågan. Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan till seminariet 2018-03-23

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!