2018-04-27 Den svåra uppsägningen

27/4 –  Haymarket by Scandic

 

De överordnade ramarna är satta och ni vill att samtalen och processen kring dem sker så värdigt som möjligt. Men så blir processen inte som man har tänkt. Kanske tar det längre tid, kanske rör det upp mycket känslor, eller handlar om känsliga ting som skapar oro i organisationen. Hur kan man agera som chef under dessa omständigheter och hur kan man trots allt säkra en så god dialog som möjligt?

Vårt fokus är inte att belysa juridiken i första hand, utan gå djupare in i de delar av en uppsägningsprocess som gör att den känns svår och tuff att hantera. Hur kan man förbereda sig? Vad är bra att tänka på? Vart skall mitt fokus vara före, under och efteråt? Vi blir guidade igenom de olika faserna i en uppsägningsprocess där målet är att landa i en överenskommelse som blir värdig och så bra som möjlig för alla parter.

 

Anmälan

Anmälan till seminarium 2018-04-27

Fredagen den 27/4

Frukost serveras från kl. 08:00 – Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!