2019-01-25 Teambuildning: hur bygger man starka team?

Välkommen till AS3 på frukostseminarium fredag 25 januari!

Vikten av starka team återkommer ständigt som en betydelsefull faktor när man analyserar framgångsrika verksamheter.

För att skapa starka team krävs mer än att bara förändra organisationen och göra den ”plattare” och mer informell. En av framgångsfaktorerna är att ha fokus på medarbetarskap och gemensamma värderingar. Det handlar om ett målinriktat och uthålligt arbete som ständigt måste pågå.

På seminariet lyfter vi dessa frågor ur olika perspektiv och delar med oss tips och erfarenheter från team-buildingsarbete.

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan till seminarium 2019-01-25

Information

Datum: Fredagen den 25 januari kl. 08:30-10:00. Frukost serveras från 08:00 Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!