2019-04-26 Hur skapar vi en utvecklande företagskultur?

Välkommen till AS3 på frukostseminarium fredagen den 26 april!

Alla vill vi vara i en arbetsmiljö präglad av engagemang, tillit och utvecklingsmöjligheter. Vad är det som skapar förutsättningarna? Vad behöver göras? Vem gör vad?

Under seminariet tar vi en diskussion kring olika områden som bidrar till att bygga en utvecklande företagskultur – feed-back & kommunikation, fixed & growth mindset, ansvarsfördelning & självledarskap.

Till detta seminarie har vi bjudit in Beatice von Lempruch, HR-chef med praktisk erfarenhet kring implementering av framgångsrikt kulturbyggande.

Vi diskuterar utifrån goda och mindre goda erfarenheter, djup kunskap och praktiska exempel.

Varmt välkommen!

Tips! Du får gärna bjuda med en chef eller kollega som kan ha nytta av ämnet eller behöver hjälp med detta!

Anmälan

Anmälan till seminarium 2019-04-26

Information

Datum: Fredagen den 26 april kl. 08:30-10:00. Frukost serveras från 08:00. Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!