2019-05-24 Beredskap för en värld i förändring

Beredskap för en värld i förändring


Framåtspaning Ledarskap i en värld präglad av GIG, AI, VUCA, liquid change

Modeord eller ny verklighet att förhålla sig till? Alla vet vi att vår omvärld förändras i allt högre takt. Vi vill dela med oss av vår framåtspaning till dig. Du får tips på hur du kan sätta dig i förarsätet och hitta ditt förhållningssätt till det som kommer - det som vi idag inte vet hur det ser ut.

Verkligheten förändras. Arbetsmarknaden förändras, hur kommer den se ut? Viktiga ledaregenskaper – vilka egenskaper kommer att gälla framöver?

Vi vill inspirera och guida dig i hur du kan hitta sätt att leda dig själv och andra i en snabbt föränderlig värld.

Vilka kompetenser och förmågor har människan som inte kan ersättas, åtminstone inom den närmaste framtiden. Vad för värde adderar vi som inte en maskin kan göra.

Nya normer, hur ser behoven och kraven ut på kompetens framöver. Vi gör en spaning för att se hur kan vi förbereda oss redan nu?

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan till 2019-05-24

Information

Datum Fredagen den 24/5 kl. 08:30-10:00 Frukost serveras från 08:00. Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!