Coaching Utveckla personligt ledarskap

Ett individuellt cochingprogram för chefer kan fungera som en katalysator för att vända ett problem i en positiv riktning. 

 

UTVECKLA PERSONLIGT LEDARSKAP
Genom coaching utvecklar och utmanar vi det personliga ledarskapet och skapar framgångsrika chefer. Genom att fokusera på hur man hanterar och utvecklar sitt ledarskap och beteende bidrar vi till att säkerställa att du kommer att ses som en chef med hög status och påverkan som bade är till nytta för företaget och för chefen själv.

NÖDVÄNDIG FEEDBACK
Inte alla chefer får den nödvändiga feedback som behövs för att kunna fortsätta utvecklas i sin roll. Oftast är chefen inte medveten om hur en konstruktiv feedbackkultur kan bidra till en kontinuerlig utveckling. Ett program som innehåller coching kan hjälpa till inom detta område. Det kan också bidra till att identifiera utmaningar och dilemman och att utveckla de initiativ och ledarskapsbeteenden som är növdvändiga för att nå bättre resultat, mer påverkan och  större personlig framgång som chef.

Konceptet coaching kan tolkas på många olika sätt. Vår utgångspunkt är Transition coaching – en dialogbaserad, förståelseinriktad samtalsform som fokuserar på förmågor och handlingar byggt på en förståelse för den egna situationen. Programmet är konfidentiellt och utgår från individen. Mål för coachingen sätts upp i förväg och kan vara ledarskaps-, affärs- eller organisationsinriktat.

 

Individuell coaching

Läs beskrivningen