Change capacity Uppnå framgångsrika förändringsprocesser

Uppnå framgångsrika förändringsprocesser 

Att lära nytt kräver energi. Oavsett om du behöver be någon att göra något på ett annorlunda sätt eller implementera helt ny teknik, så är tankegången bakom förändringshantering densamma. Framgångsrika förändringsprocesser skapas genom det dagliga ledarskapet. 

E-bok om transitioner

Står du inför en förändringsprocess? Då kan det vara värdefullt att veta vad som händer när människor går igenom betydelsefulla förändringar. I Transitionsboken kan du läsa om transitioner, den mentala anpassningsprocess som sker när människor genomgår en förändring.
FÅ TILLGÅNG TILL transitionsBOKEN OCH VÅRA E-BÖCKER OM coaching OCH STRESS

Arbetsmiljöutbildning

AS3 erbjuder en omfattande utbildning inom arbetsmiljö. För företagsspecifika utbildningar kontakta oss så kan vi berätta mer samt höra om era behov. Den riktar sig till chefer och fokuserar på kunskap och färdigheter som bidrar till en arbetsmiljö som skapar trivsel, engagemang och prestation.
Läs mer här

Kontakta oss

Vill du ha mer information om AS3 Transition och Change Capacity?

 

Läs mer och ta kontakt här

– endast så många förändringsprocesser har varit framgångsrika

ATT FÖRBISE DEN MÄNSKLIGA SIDAN I FÖRÄNDRINGSPROCESSER KAN BLI KOSTSAMT

"Change is good"

Peter Neville, Transition Management Consultant, has focused on change process for many years.

”We have achieved a working environment where we reach our goals faster. Change management and focus on transitions have made a difference.” Erling Jensen, CEO i JN Data

Exempel

Läs mer om några case bland våra kunder.

Klicka här för att läsa mer