Medarbetarutveckling Att ta vara på medarbetarnas motivation

De flesta anställda möter kraven på att vara förberedda på förändringar, att vara flexibla och kunna anpassa sig till en ny situation. De förstår att förändringar är nödvändiga, men är det stora, omfattande förändringar tycker många att det är svårt att ändra sina beteenden och verkligen acceptera förutsättningarna, även om de i sig är lätta att förstå. Varför är det så?

 

När är en person förberedd på en förändring? 
Agility handlar om att kunna anpassa sig till en ny situation och säkra sitt marknadsvärde. En del människor trivs med att det sker förändringar medan andra känner raka motsatsen. Människor reagerar olika på samma förändring, då betydelsen av en förändring varierar från person till person. Det är viktigt att förstå att alla reaktioner är naturliga och att olika individer kräver olika lång tid innan de känner sig färdiga för att kliva in i den nya situationen.

Fokus på motivation
Seminariet "Förändringar i ett nytt perspektiv" för anställda undersöker begreppet transitioner och fokuserar på de anställdas motivation. Målet är att bibehålla produktionstakten i samband med förändringen.

Etablera ett gemensamt språk 
Vi gör detta genom att skapa ett gemensamt språk och en förståelse för begreppet Transition. Den största effekten uppnås därför om de anställdas chef deltar i seminariet.

Employee Development

Förändring i ett positivt perspektiv

Läs beskrivningen