Vår teoretiska grund Förståelse för konceptet transitioner

Vårt DNA är professionellt och teoretiskt baserat på transitionskonceptet, vilket handlar om hur människor reagerar på förändringar. Job Transition Management handlar om att hantera de inre psykologiska processer som uppstår i människor när vi genomgår yttre förändringar i vårt arbetsliv som vi upplever som betydelsefulla. 

 

E-bok om Transitioner

Läs mer i vår bok om Transitioner

E-bok Om transitioner