Vilka är vi?

1989 såg en grupp unga innovativa entreprenörer potentialen i att skapa ett professionellt koncept inom karriärrådgivning. Eller, med andra ord, de såg en marknad för att erbjuda outplacement på alla nivåer, och lade grunden till vad som är dagens AS3. Vi är idag en av de ledande HR-konsultverksamheterna i Norden med mer än 250 anställda och mer än 300 certifierade konsulter. Läs mer om vår historia här. 

SECURE THE INDIVIDUAL’S ACCEPTANCE

I AS3 Transition, ett av affärsområdena inom AS3, hjälper vi verksamheter och organisationer att genomföra förändringsprocesser och att nå sina affärsmål. Det gör vi genom att fokusera på individen i förändringsprocessen, eftersom framgångsrika förändringar är beroende av att människorna i den förstår och accepterar den. Vi kallar detta Job Transition Management – en ledarstil som söker säkra den konkurrenskraft och flexibilitet som krävs i en föränderlig värld.

VI KAN BIDRA PÅ ALLA NIVÅER

Vi har lösningar för alla branscher, lokalt och globalt - och på alla nivåer. Vi är specialiserade på att hjälpa organisationer med tillväxt, implementering av nya strategier, sammanslagningar, flytt, uppköp, organisationsanpassningar, sparåtgärder, uppsägningar och effektivetetsåtgärder. Vi ger också stöd på individnivå i de ledarmässiga utmaningarna i vardagen. 

Vi har en tradition av att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Av det skälet så avböjer vi oss potentiella uppdrag som faller utanför våra kärnområden av expertis - vi är fast beslutna att leverera specialiserade tjänster av av hög kvalitet varje gång. 

Se ett urval av våra referenser här.

Vårt danska huvudkontor i Viby, nära Aarhus: