Vision, mission och värderingar

VISION
Vår uppfattning är att arbetsmarknaden kommer att bli allt mer rörlig de kommande åren och kommer att röra sig i tre riktningar. Verksamheter och organisationer kommer att vara i brist på kvalificerad arbetskraft, behovet för att kunna behålla medarbetare kommer att öka och beslut om förändringar kommer att komma i allt snabbare takt och bli allt vanligare. Ökad flexibilitet krävs för att vara konkurrenskraftig och skapa tillväxt.

Vi tar utmaningarna på allvar. I vår rådgivning till verksamheter och organisationer i samband med deras förändringsarbeten är vår ambition att vara bäst inom vårt område, vilket reflekteras i vår vision:

Vår vision är att bli Nordens ledande och mest respekterade organisation inom Workforce transformation.

MISSION
Vi på AS3 Companies har sedan 1989 specialiserat oss på rådgivning för ledare och medarbetare i hanteringen av förändringar i arbetslivet - det är vår mission. Vi kallar detta för Workforce transformation. Gemensamt för alla våra affärsområden är att de fokuserar på olika aspekter av arbetslivsrelaterade förändringar.

Vi vill vara ledande när det kommer till att säkra att människor mår bra, trivs och utvecklas i sitt arbetsliv. Det är ett åtagande som kommer igen i allt vi gör. Vi tror att en tydlig självidentitet berikar människan, samtidigt som det gör en bättre rustad att hantera en ständigt föränderlig omvärld. Därför är vår mission:

“Vi förbereder dig idag för att hantera morgondagens förändringar.”

Värderingar
Allt vi gör utgår från våra tre kärnvärden: att vara professionell, affärsorienterad och långsiktig. 

För att vara ledande på nordisk marknad och för att säkra att andra verksamheters och organisationers sunda affärer måste vi vara affärsorienterade och för att vara en respekterad samarbetspartner måste vi vara professionella. Det i sin tur gör att vi kan positionera oss som en samarbetspartner med långsiktiga lösningar.