PROFESSIONELL coaching STÄRKER ORGANISATIONEN Coaching av chefer och medarbetare

Vi utvecklar era medarbetare och chefer

Räkna in medarbetarna i affärsstrategin med strategisk användning av coaching. Coaching främjar engagemang och reflektion hos dina medarbetare, chefer och utvecklar dem i enlighet med organisationens övergripande mål och ambitioner.

Coaching ger handling, stärker den dagliga prestationen och skapar insikt för att lösa aktuella utmaningar. Coaching ger också självinsikt och reflektion på ett djupare plan, vilket ofta nedprioriteras i en hektisk vardag. Ett riktat coachupplägg ökar alltså både välmående och prestation över hela organisationen – och utvecklar din verksamhet.

Ett coachingprogram kan genomföras som en serie fysiska möten, vanligtvis över 3-6 månader. Eller via onlinecoaching där chatt, videosamtal, löpande mätningar mm. är sammansatt i en digital plattform.

Typiska teman för coaching

Varje process anpassas efter den enskilde chefen eller medarbetaren

Ledarutveckling

Självledarskap

Karriärutveckling

Trivsel

Förändring

Onboarding

Utmaningar

Strategi till handling

Särskilda situationer

Affärsinriktad och professionellt

Med AS3 får du en heltäckande leverantör av coaching för både medarbetare, chefer och executives.

Vi garanterar hög kvalitet från alla coacher som kan matcha dig geografiskt, branschmässigt och på alla medarbetarnivåer.

Våra coacher fokuserar på synlig utveckling och prestation och medarbetarnas individuella mål är i linje med organisationens strategi.

Möt några av våra rådgivare

Baserat på dina behov och preferenser kommer din organisation att ha sitt eget utvalda team av certifierade coacher.

Vi ser till att det blir kemi mellan medarbetare och tränaren – och om inte så matchar vi med en ny coacher.

Möt några av våra rådgivare

Coaching stärker dina chefer och medarbetare i att:
 

 • utvecklas personligen och karriärmässigt
 • arbeta med konkreta utmaningar i jobbet
 • prestera optimalt och skapa bättre resultat
 • ta ett större ansvar i jobbet än tidigare
 • hantera förändringar eller ett nytt arbetsområde
 • arbeta aktivt med egna erfarenheter och värderingar
 • bli bättre på att kommunicera och samarbeta
 • ha verktyg för att hantera arbetspressen

LEVELUP- digital coaching

Coaching – fysisk eller digitalt?

Strategisk användning av storskalig coachning stöds ofta bäst med en digital plattform. I andra situationer blir fysiska möten helt rätt. Men det behöver förstås inte vara antingen-eller. Tillsammans med dig sätter vi ihop de kurser som bäst matchar det aktuella behovet.

Se mer om digital coaching och LEVELUP

levelup coaching

Vill du veta mer om onlinecoaching?

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan:

 

Coaching är för alla

Coaching av medarbetare

Coaching stärker medarbetarens engagemang, välmående och prestation och hjälper till att hitta konstruktiva förslag för sin egen utveckling.

Medarbetaren lär sig nya metoder för att lösa vardagens utmaningar, blir mer självmedveten och får stöd i att ta mer initiativ och ansvar i organisationen.

Coaching av nya ledare

Vi stöttar den nya ledaren i övergången från att vara anställd till att vara ledare.

Ledaren utvecklar en tydlig ledarskapsidentitet i enlighet med både sina egna värderingar och organisationens affärsmål.

Ledaren får en ökad medvetenhet om sina egna värderingar, styrkor och utmaningar, men kan även fokusera på specifika frågor som dyker upp i den nya ledarrollen.

Coaching av erfarna ledare

Erfarna ledare utvecklar sitt personliga ledarskap och blir bättre på att omsätta företagets strategi till handling inom sitt eget ansvarsområde.

I processen sätter ledaren nya mål för sig själv och sin personal och kan stärka sin kommunikation, förbättra samarbetet över organisationen eller rätta till bristande prestation.

Vi kan också arbeta målmedvetet med balans mellan arbete och privatliv och jobbprioriteringar, så att chefen mår bra.

Coaching av executives

AS3 Executive är specialiserade på att ge råd till ledande befattningshavare, och alla executive coacher har en executive-bakgrund.

Vi stärker toppchefens kompetenser och självinsikt så att organisationen når önskade strategiska och operativa resultat.

Vi hjälper till att stärka toppchefens genomslagskraft, ledarstil, samarbetsförmåga – och i slutändan resultat.

SE MER OM EXECUTIVE COACHING

  

  

Möt några av våra rådgivare

Alla våra coacher är certifierade och har lång rådgivningserfarenhet samt en gedigen yrkesbakgrund.

möt några av våra rådgivare

Om coaching i AS3

 • Vi har 30 års erfarenhet av coachning på arbetsplatsen
 • Vi arbetar med mindre, större och de största organisationerna
 • Vi är en sparringspartner för HR och chefer kring användandet av coachning och ledning
 • AS3:s egen coachutbildning på tre nivåer är ECTS-behörig och ackrediterad av European Mentoring and Coaching Council
 • Alla våra rådgivare är certifierade och har lång erfarenhet av affärscoaching
 • Vi erbjuder coachning på engelska och alla nordiska språk. AS3 har kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 • Coachningsplattformen LevelUp har utvecklats av AS3 i samarbete med våra kunder