MEDARBEtaRE | LEDaRE | EXECUTIVES LevelUp - coaching online

Ge medarbetaren obegränsad tillgång till coaching

LevelUp är en ny, coaching plattform online som ersätter fysiska möten med digitala samtal. Detta säkerställer en mycket effektiv och flexibel process  för dig som användare och som ofta har begränsad tid. LevelUp, AS3s digitala coachingplattform är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning som ger märkbar effekt när du vill behålla och utveckla dina medarbetare. Våra rådgivare skräddarsyr processen efter dina behov som chef, och vi erbjuder obegränsad tillgång till coaching i 3, 6 eller 12 månader.

Fler kontakttillfällen ger resultat

Effekten av coaching förbättras när frekvensen och mängden kontakttillfällen mellan coach och fokusperson ökar. Därför erbjuder vi obegränsad tillgång till coaching för 3, 6 eller 12 månader.

Följ dina mål och din utveckling

LevelUp ger en kontinuerlig överblick över din utveckling via lättläst grafik. Personliga mål definieras och sparas - och kan också kopplas till företagets övergripande mål.

Datasäkerhet

Alla konversationer sker via en inbyggd, säker videofunktion. Personlig och känslig information skyddas och lagras i enlighet med GDPR - som vid all övrig rådgivning i AS3.

Vi matchar dig med en erfaren coach

Vi matchar din profil med coach som är bäst för dig och dina behov. Alla coacher i AS3 har lång erfarenhet som rådgivare - och en gedigen erfarenhet inom ledarskap och i sin roll som coach.

Medarbetaren får:

  • Obegränsad coaching, där samtal äger rum via en inbyggd, säker videofunktion inbyggt i vårt verktyg
  • Skräddarsydd sparring efter behov: Strategi och prestation, effekt, förändringsledning, onboarding, välbefinnande och motivation
  • En enhetlig onlinelösning för 1-1 möten, med uppgifter, reflektioner och mål online som följs upp i verktyget
  • En plattform för att planera och sätta upp mål för sin process samt att följa utvecklingen - och koppling till verksamhetens mål
  • Möjlighet till löpande feedback från kollegor och medarbetare med en unik feedbackmodul
  • En chattfunktion som alltid ger dig snabb och enkel åtkomst till sin coach
  • Ett användarvänligt system designat, testat och optimerat av AS3

 

Onlinecoaching till medarbetare

Identifiera styrkor | Öka motivation och prestanda | Förbättra samarbetet med team och chef | Sätta nya mål | Följa framsteg | Säkerställa konsekvens mellan egna mål och organisationens mål

Onlinecoaching till ledare

Utveckla personligt ledarskap och tar det till nästa nivå | Öka motivation och prestation | Förbättra uppföljning och samarbete över hela organisationen | Sätta nya mål för teamet och chefen själv

Onlinecoaching till executive

Utvecklaa strategiska och taktiska förmågor | Identifiera kärnkompetenser | Öka organisationens motivation genom tydligt ledarskap | Stärka den personliga kraften |Konfidentiell sparring för chefers och medarbetares specifika utmaningar

Vill du prova LevelUp?

Vill du veta mer om coachning online och LevelUp? Fyll i formuläret eller ring +46 87 29 17 70 så kontaktar vi dig helt förutsättningslöst och berättar mer.

LevelUp är utvecklad av AS3

  • AS3 har 30 års erfarenhet av coachning och jobbövergångar
  • Vår kärnkompetens är karriärplanering och förändringsarbete
  • Alla våra coacher är EMCC eller ICF-certifierade och har lång erfarenhet av ledarskap och coaching