Career & performance Utveckla verksamhetens fulla potential

Hur får du fart på din chefskarriär?

Vet du vad du kan och inte kan förvänta dig av en karriärcoach? Susanne Askwall är en av våra mest erfarna rådgivare och Executive Coach, och nyligen intervjuades hon av tidningen Chef på just detta tema. Klicka på länken för komma till artikeln på chef.se.
läs artikeln här

E-bok om coaching

68 % av chefer i det privata näringslivet och i offentliga verksamheter säger: coaching är utan tvekan det utvecklingsverktyg som vi föredrar allra mest. Coaching är känt som ett kraftfullt verktyg för att nå uppsatta mål. Läs mer om coaching och varför fler och fler beslutar att investera i coaching för ledare, chefer och medarbetare.
Få tillgång till coachingboken och våra e-böcker om transitioner och stress

Ekonomichefen frågar VD: “Vad händer om vi investerar i och satsar på de anställdas utveckling och de sedan väljer att lämna företaget?” VD svarar: “Vad händer om vi inte gör det och de stannar kvar?” Detta korta meningsutbyte visar hur vi kan utveckla verksamhetens fulla potential genom karriärutveckling och att tydliggöra medarbetarnas kompetenser. 

Arbetsmiljöutbildning

AS3 erbjuder en omfattande utbildning inom arbetsmiljö. För företagsspecifika utbildningar kontakta oss så kan vi berätta mer samt höra om era behov. Den riktar sig till chefer och fokuserar på kunskap och färdigheter som bidrar till en arbetsmiljö som skapar trivsel, engagemang och prestation.
Läs mer här

"I make a difference"

Hans Lauge, Career Counsellor, AS3 Transition, counsels about career clarification.

of Danish companies focus on creating a winning mentality

see the study by Danish HR here
“When we establish opportunities for internal redeployment and can make better use of existing knowledge and competences, that’s a good thing” Paolo Perotti, HR Manager at the Danish Ministry of the Environment

Kontakta mig

Vill du ha mer information om AS3 Transition?
Läs mer här