Karriärrådgivning Utvecklar du den fulla potentialen hos dina anställda?

Nyckeln för tillväxt och stärkt konkurrenskraft finns hos kompetenta chefer och medarbetare som uppnår förväntade resultat. Det är kanske inte alltid nödvändigt att rekrytera personal externt när man behöver tillföra nya kunskaper till organisationen. Ett alternativ kan vara  attutveckla dina nuvarande anställda.

 

INDIVIDUELL KARRIÄRPLANERING

Genom att aktivt involvera dina anställda i deras framtida karriärval och uppgradera deras kvalifikationer så att de stämmer med organisationens behov, så behåller du deras erfarenheter, insikter och kunskaper. Det kan ha stor betydelse både kulturellt och ur mänskligt perspektiv och kanske rent ekonomiskt.

Klarläggande av karriären är särskilt användbart vid:

  • lyfta fram varje persons ideer om vad det är kapabla och har lust att göra
  • klargöra hur man kan använda var och ens kompetenser mest effektivt
  • ta fram individuella karriärplaner som de kan ta ytterligare ett steg.

 

 KLARGÖRANDE AV KARRIÄREN SKAPAR INSIKT

Vi är övertygade om att den mest motiverade och den mest värdefulla medarbetaren är den som bidrar med att skapa sin egen karriärutveckling genom att använda sig av sina färdigheter fullt ut och att bli tillräckligt utmanad av nytt lärande.

Även om de flesta medarbetare är medvetna om sitt eget ansvar att skaffa sig ett högt “marknadsvärde” är många osäkra på hur de ska gå tillväga. Här är karriärrådgivning till hjälp. Vi kallar det för “Din framtid i ett nytt perspektiv”.

 

ANVÄND HELA DIN POTENTIAL

Karriärrådgivningsprogrammet fungerar särskilt i samband med när man ska ta ett nytt steg karriären – från medarbetare till chef eller från chef till specialist.

Karriärplanering ger organisationen möjligheter att utveckla den fulla potentialen hos sina chefer och medarbetare och därmed optimera deras prestationer.

 

Programmet består av ett antal en och en halvtimmes möten. 

CAREER CLARIFICATION

Ditt framtid i ett nytt perspektiv

Läs beskrivningen