Levelup - digital coachingplaTtform Stärk din organisation med onlinecoaching

Coaching för alla med LevelUp

Nu kan alla medarbetare och chefer dra nytta av professionell 1-1 coaching. Den digitala coachningsplattformen LevelUp är en lösning som säkerställer att du arbetar systematiskt och affärsinriktat för att behålla och utveckla medarbetare på alla nivåer.

LevelUp ökar värdet på dina medarbetare och chefer och stärker deras dagliga prestation, vilket hjälper till att nå organisationens övergripande mål och ambitioner.

I plattformen ersätts fysiska möten med tätare digitala samtal via chatt och video. Det säkerställer effektiva och flexibla coachningskurser. Samtal, övningar, kunskapsbank och målsättningar samlas på ett ställe och organisationen kan följa resultatet och se till att utvecklingen följer de övergripande verksamhetsmålen.

Det får du med LevelUp

 Coaching efter behov
Videosamtal och chatt ger medarbetaren enkel tillgång till sin personliga, certifierade coach.

Sätt mål och följ utvecklingen
Medarbetare och coach zoomar in på fokusområden, sätter upp mål och följer utvecklingen tillsammans. Målen matchar organisationens övergripande affärsmål.

Feedback-modul
Under processens gång kan medarbetaren begära feedback från till exempel kollegor och sin egen chef. Det ökar självmedvetenheten och fokus på progression.

 

Kunskapsbank
Coachen delar med sig av handplockade övningar, filmer och artiklar som kan öka medarbetarnas utveckling.

Egna reflektioner 
Medarbetaren noterar löpande personliga överväganden och reflektion kring sitt eget lärande. Det skapar engagemang och ökar effekten av kursen.

Allt samlat i ett användarvänligt system
1-1 coachning, övningar, kunskapsbank, reflektioner och utvecklingsmål och resultat finns i samma onlinelösning. Kan nås via alla enheter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan för att få veta mer.

Forskning visar: Fler touchpoints fungerar

Effekten av coachning förbättras när frekvensen och mängden touchpoints mellan coach och medarbetare ökar.

I LevelUp-appen kan medarbetaren använda video och chatt för både schemalagda samtal och löpande dialog i vardagen.

Parallellt säkerställer de inbyggda feedback- och reflektionsverktygen fokus och framdrift.

Sekretess och datasäkerhet

Alla dialoger mellan tränaren är givetvis konfidentiella. 3-partssamtal med närmaste chef och organisationens insikt i utvecklingen sker efter överenskommelse med medarbetaren.

Samtal sker via en inbyggd, säker videofunktion och känslig personlig information skyddas och lagras i enlighet med GDPR – som med alla rådgivning i AS3.

Våra certifierade coacher

Du får ett dedikerat team av certifierade coacher runt om i organisationen. Teamet delar kunskap över och ger rekommendationer tillbaka till organisationen.

Varje medarbetare matchas med den coach som passar profil och jobbfunktion och som bäst kan stötta medarbetaren i att nå sina mål.

Möt några av våra coacher

Alla coacher hos AS3 är certifierade med omfattande erfarenhet och solid affärsbakgrund.

möta några av våra COACHER

Hur ser ett typiskt LevelUp-förlopp ut?

sE EXEMPEL PÅ ETT LEVELUP-FÖRLOPP

Kontakta oss

Vill du veta mer om onlinecoaching och LevelUp? Fyll i formuläret eller ring +46 87 29 17 70 för ett förutsättningslöst möte.

Om AS3 och LevelUp

  • LevelUp har utvecklats i samarbete med våra kunder och designats, testat och optimerat av AS3
  • LevelUp-processen är välgrundad och baserad på 30 års erfarenhet av karriärrådgivning och coaching
  • Alla våra coacher är certifierade och har lång erfarenhet av affärscoaching
  • Vi har en egen EMCC-ackrediterad tränarutbildning i 3 nivåer
  • Vi erbjuder coachning på engelska och alla nordiska språk. AS3 har kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark