LevelUp onlinecoaching Hur är ett typiskt coachingförlopp?

Förloppet

En coachningskurs med LevelUp kan se ut på många olika sätt och kommer löpande anpassas efter din medarbetares situation och organisationens behov.

För att ge dig en bild av de olika aktiviteter och faser som vanligtvis ingår kan du se ett exempel på en coachningskurs nedan.

 
Vem:
Anna

Ålder: 34 år

Roll: Ny i rollen som mellanchef

Utmaning: Upplever stora utmaningar i övergången från att vara anställd till att vara ledare.

Annas situation

Anna har kommit till företaget som mellanchef efter några års anställning i ett icke chefsjobb i ett annat företag.

Hon tycker att hennes prioriteringar ofta skiljer sig från ledningens. Hon jobbar också mer än vanligt – även utanför normal arbetstid.

Anna har tagit upp frågan med sin närmaste chef och tillsammans tar de initiativ till en coachingprocess.

Uppstart och 3-partsmöte

Anna menar att onlinecoaching ger den flexibilitet som bäst passar hennes hektiska vardag.

Anna och chefen håller ett inledande 3-partsmöte med en coach som har erfarenhet av hennes utmaningar. De bedömer efter mötet att coachen är en bra match.

Hon får tillgång till LevelUp-appen och får hjälp att komma igång med olika uppstartsaktiviteter.

Chatt och första videomötet

Anna och hennes coach pratar tillsammans om hennes situation och tillsammans förtydligar de hennes utvecklingsmål.

Coachen ställer också några frågor till Anna som hon bör överväga inför nästa videomöte.

Några dagar senare träffas de online för ett videomöte i appen. Här jobbar man vidare med att konkretisera målet i förhållande till Anna och organisationens gemensamma intressen och man kommer överens om några uppgifter som Anna måste jobba med för att närma sig målet. Dessutom kommer de överens om att träffas online varannan vecka.

Efter mötet gör Anna sin första guidade reflektion som hjälper henne att följa sin utveckling.

 

 

 

Coaching i en upptagen vardag

Anna fokuserar på de uppgifter som hon och coachen kommit överens om – och håller kontakten mellan videomötena via chatten.

Annas coach kompletterar längs vägen med olika reflektionsfrågor samt övningar som hjälper Anna att göra framsteg i sin utveckling.

Anna använder också LevelUp-appens förmåga att få feedback från sin chef och två andra kollegor.

 

 

Ett flexibelt samarbete

Anna kallas till ett ordinarie uppföljningsmöte med sin närmaste chef. Det har varit ett ökande arbetstryck de senaste veckorna, så Anna har blivit osäker på om hon är rätt person för jobbet.

Anna skriver därför till sin coach, och de kommer överens om att hålla ett kort samtal för att vända situationen och hitta ett konstruktivt förhållningssätt till statusmötet samt förslag på vad Anna kan göra.

Den snabba responsen gör det lättare för Anna att hantera situationen och den uppföljande utvärderingen via chatt efter mötet hjälper henne att ta ägarskap i processen. Hon förstår och accepterar resultatet, men är mer tydlig med vad hon kan och vill.

 

 

I mål

Efter 4 månaders övningar och videocoaching anser Anna att hon har nått sitt personliga mål. Hon har blivit bättre på att prioritera och delegera uppgifter, vilket har skapat mer balans i hennes vardag.

Anna och hennes coach kommer överens om att avsluta kursen, och förbereda olika övningar, som Anna måste jobba med efteråt för att behålla de goda insatserna.

Coachingen avslutas med en slutvärdering med Anna och hennes chef.