LEdarskapsträning Fokus på att etablera ett tydligt ledarskap

Förändring har blivit ett permanent tillstånd när det gäller att göra affärer och förändring kräver ett ledarskapsfokus. Det kan handla om att enmanskontor blir delat kontorslandskap eller om att företaget står inför en sammanslagning. Dina dagliga insatser som ledare är vad som verkligen skapar förutsättning för framgångsrika förändringar.   

Upprätthålla momentum
Vi borde faktiskt prata mindre om förändringarna i sig och mer om hur vi kan upprätthålla den takt som krävs för att förhålla sig till en föränderlig arbetsmiljö. Den verkligt intressanta frågan är hur individer eller hur organisationen i stort kan upprätthålla momentum och handlingskraft när rutiner och metoder byts ut. 

Ledarskapsträning med ett nytt mindset
Transition Management Program är ett utvecklingsprogram som hjälper deltagarna att får mer klarhet i deras ledarroll och att kunna genomföra framgångsrika förändringsprocesser. Vi fokuserar på det som ofta förbises - den mänskliga sidan av förändringsprocessen.

REFLEKTERA ÖVER DINA EGNA ERFARENHETER
Programmet inbegriper klassrumsundervisning och individuella coachingtillfällen där deltagarna stärker sin egen ledarskapsförmåga genom att fokusera på en specifik förändringsprocess, reflektera över dess betydelse och hur den kan genomföras på ett framgångsrikt sätt. Programmet finns att tillgå i flera olika format, för grupper och team såväl som i digitalt e-learningformat. 

Ledarskapsträning

Transition Management Programme

Läs programbeskrivningen