Ledarseminarium Att uppnå smidighet och effekt

Det finns två olika delar att hantera vid en förändring; den affärsinriktade sidan och den mänskliga sidan. Målet vid en förändring är att hitta en balans mellan dessa sidor. Det finns annars en stor risk att den önskade effekten av förändringen uteblir.

Den mänskliga delen vid en förändring underskattas ofta då man lägger större vikt vid att uppnå resultat. I dagens högpresterande värld står ledarskap, agilitet och flexibilitet högt på dagordningen i många organisationer samt lägg dessutom till handlingskraft på listan. Förmågan att fortsatt kunna vara effektiv är avgörande för framtida tillväxt och framgång.

Motstånd Efterlyser ledarskap
Vi erbjuder olika versioner av ledarseminariet "Transition Management". De ger på olika sätt insikt i hur ett gott ledarskap vid förändringssituationer, börjar med ett gott ledarskap dagligdags. Ingen kan förutspå framtiden, men som ledare är det viktigt att vara förberedd på sina medarbetares reaktioner och vilka slags motstånd man kan möta mot förändringar. I slutändan kommer dessa saker att påverka siffrorna på nedersta raden.

Förändringsåtgärder genom förändringsledarskap
Varje ledarseminarium pågår under minst en halvdag och fokuserar på att skapa förståelse för transitionsprocessen, kombinerat med insikter i hur människor reagerar när en förändring sker. Denna insikt kan hjälpa en ledare att ta fram olika individuella åtgärder och kunna hantera olika reaktioner från sina medarbetare. Som ledare får du förståelse för hur du kan tolka var dina medarbetare befinner sig i förändringsprocessen och hur man kan omvandla denna kunskap till kraftfulla åtgärder. Det är också avgörande att ett ledarskapsteam har ett gemensamt perspektiv och språk för att säkra tydlighet och trovärdighet. Eftersom man som chef själv kan reagera på en förändring, kan vi lägga till individuella samtal om behov finns.

Aptitretare för själva processeN
Ett ledarskapsseminarium på temat "Transition Management" ger insikt i hur en tydlig strategi kan ge en bestående positiv inverkan på ett företag eller organisation, men som regelbundet behöver justeras och anpassas. Seminariet kan också ses som en aptitretare till "Transition Management Programme" som erbjuder en mycket mer omfattande förståelse för vad som händer med människor vid en förändring.

Seminarium för ledare

Transition Management

Läs beskrivningen