Organisatorisk och social arbetsmiljö Digital arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning

Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” ställer skärpta krav på arbetsmiljöarbetet. AS3’s digitala utbildning ger chefer konkreta verktyg för att kunna leva upp till kraven och verka för en bättre arbetsmiljö och ett bättre ledarskap.

Denna arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning är effektiv, innehållsrik samt webbaserad och kan genomföras när som helst och var som helst, bara man har tillgång till internet. Utbildningen omfattar en genomgång av innehållet i föreskriften samt andra väsentliga ledarskapskompetenser för ett gott arbetsmiljöarbete.

Introduktion

Bekanta dig med den digitala arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningen som består av nio moduluppbyggda kurser. Den vänder sig i första hand till chefer och skyddsombud, men även andra intresserade.
Läs mer om utbildningen