Digitalt stöd till organisationer i tider präglade av Corona

Digitalt stöd till organisationer och individer i tider präglade av Corona

Den här våren kommer vi aldrig att glömma, tiden före och efter Corona/Covid-19. Situationen har påverkat oss alla – som samhälle, vårt arbetsliv och vårt vardagliga liv. Vi får hantera en period av oro och osäkerhet som vi inte har varit i närheten av tidigare.

Nedan ett antal tjänster som stöd för att hitta riktning och handlingskraft. Dessa tjänster finns tillgängliga från och med april till och med oktober 2020.

Att möta reaktioner

Seminariet vänder sig till HR och chefer där vi går djupare in på metoder och verktyg hur man kan bemöta sina medarbetare på bästa sätt.
läs mer här

Navigera genom osäkerhet

Seminariet vänder sig till HR, chefer och medarbetare där vi ger vägledning och verktyg som stöd för att navigera i osäkra tider.
Läs mer här

Från osäker till fokuserad

Seminariet vänder sig till HR, chefer och medarbetare där fokus är att gå från tanke till handling trots osäkra omständigheter.
Läs mer här

Teamcoaching

Coachingen lämpar sig för grupper upp till 10 personer där det finns behov av hjälp med nystart och färdväg framåt. Vad är nuläge och önskat läge?
läs mer här