Globalt samarbete Rådgivning världen över

Vi erbjuder rådgivning och coaching världen över inom alla våra affärsområden via den amerikanske konsultfirman Lee Hecht Harrison. Vi har långsiktigt internationellt samarbete med LHH och vårt  partnerskap är exklusivt i den Nordiska regionen. Lee Hecht Harrison är internationellt ledande med över 300 kontor i över 60 länder.

AS3-kontor i Alla de nordiska länderna

Vi är också närvarande i hela den nordiska regionen genom ett stort antal AS3-kontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge, vilket gör oss till en stark nordisk partner.

Om du vill veta mer om de internationella möjligheter som finns via AS3, vänligen kontakta Jens Daa Hankert, Director vid vår internationella avdelning, på jdh@as3.dk.

Spouse Career Support

I linje med dagens globala trender med allt större rörlighet på en internationell arbetsmarknad så erbjuder vi även Spouse Career Support, stöd till partnern i samband med flytt i arbetet. Den medföljande partnerns välbefinnande och upplevelse är viktig när det kommer till att locka och behålla nyckelmedarbetare även över gränserna. Ett karriärutvecklingsprogram som är skräddarsytt efter individen, med professionell coaching och stöd både före, under och efter utlandsvistelsen, är ett starkt bidrag för att göra upplevelsen framgångsrik för alla parter. 

Kontakta oss gärna för mer information om Spouse Career Support, ring +46 8 729 17 70.