Några ord från våra kandidater

’’Rådgivarens egenskaper passade mig utmärkt. Lyhörd, lugn och kunnig, vilket har hjälpt mig på många olika sätt men också bidragit till att jag idag fått drömjobbet.’’ Kandidat

’’Ett mycket bra sätt att få struktur och stöd i att komma längre på ett strukturerat sätt samt mycket bra forum att möta och spegla sig i andra i samma situation. Ett bra sätt att förtydliga sin resa genom processen och se och hitta sina framgångsfaktorer.’’

''Har fått många praktiska tips och ändå fler goda råd om hur arbetsgivaren ser på rekryteringar och sökanden/ansökningar. Därtill med massor med hjälp och guidning kring hur jag kan berätta om mig själv genom goda exempel. Allt i kombination med motivering och hjälp att stärka självförtroendet.''

’’Professional for personal CV and cover letter correction. Help to find my personal strengths and make me feel confident about job searching.’’ Kandidat

’’Jag tycker att det har varit ett mycket givande samarbete med AS3. Saker som jag speciellt uppskattar är:

  •  Drivet i mötena

  •  Engagemanget

  •  Den positiva atmosfären

  • Kunskapen hos rådgivarna

  • Att man alltid känner sig väldigt välkommen".

’’Jag har blivit stärkt i mitt självförtroende, min tro på mig själv, vilket har gjort att jag kunnat prestera bättre och bättre på intervjuer. Jag har även lärt mig hur jag skall marknadsföra mig själv i CV och på sociala medier, framförallt på LinkedIn.’’

’’Att man har kunnat resonera med en kunnig person, gjort en inventering av sina kunskaper och fått hjälp med att utveckla CV:t och fått tips om förberedelser inför intervjuer som var nyttiga’’ Outplacement-kandidat