Hur kan OUTPLACEMENT ge mervärde? Tio goda skäl

En uppsägning var en gång i tiden en ren formalitet. Tack och lov ligger den tiden i det förgångna och historier om ovärdiga uppsägningar är alltmer ovanliga. Många verksamheter och organisationer fokuserar idag på outplacement som en naturlig komponent i deras personalpolicy och policy för socialt ansvar. Här är tio goda skäl till varför det är en klok investering att erbjuda rådgivning eller outplacement för uppsagda medarbetare och chefer.

 1. Strukturerad process  
  Ni säkrar en professionell och strukturerad process, med bästa möjliga förutsättningar och minsta möjliga störningar i en svår period. 
 2. Hjälp uppsagda att komma vidare
  Uppsagda medarbetare som får outplacementrådgivning har betydligt bättre chanser att hitta ett nytt jobb och komma vidare i sin karriär jämfört med kollegor som inte erbjuds samma stöd och möjlighet. 
 3. Snabb handling
  Uppsagda medarbetare får omedelbart professionellt stöd som hjälper dem att snabbare finna ett konstruktivt perspektiv på sin framtid och möjligheter.  
 4. Sänd tydliga signaler
  Ni sänder tydliga signaler till resten av organisationen att ni tar ansvar och tar hand om era medarbetare genom deras anställning och uppsägningsprocess. Det bidrar till att skapa känsla av trygghet och tillit. 
 5. Demonstrate responsibility
  Ni både förmedlar och agerar med socialt ansvar, internt och externt, i relation till samhället omkring, tidigare anställda och potentiella nya medarbetare, ledning, investerare, fackföreningar, politiker och media. 
 6. Professionell rådgivning
  Ni får professionell rådgivning före, under och efter tiden för uppsägningen, vilket säkrar en tydlighet i organisationen och hjälper er att undvika fallgroparna.
 7. Träna cheferna
  Chefer får en god förberedelse vilket gör att de kan känna sig säkra i uppgiften. Oavsett om de har stött på situationen tidigare eller inte, måste cheferna vara mentalt redo och noggrant ha förberett sig. På så sätt säkrar ni konsekvens i kommunikation och handling från enskilda chefer och från ledningsgrupp.  
 8. Säkra en värdig dialog 
  Ni säkrar att uppsägningarna sker på ett riktigt sätt och med respekt för alla parter. 
 9. Klar kommunikation
  Ni får en professionell och stark kommunikationsstrategi för att kunna sända rätt budskap till rätt personer vid den rätta tidpunkten. 
 10. Verka för optimism i en svår tid
  Uppsagda medarbetare kommer att vara lite mer positivt inställda till arbetsplatsen då ni hjälper dem framåt i en svår tid.