CERTIFIErad rådgivning Professionella rådgivare med mångårig erfarenhet

Våra seniora rådgivare har bred och djup erfarenhet från flera olika branscher och många års erfarenhet av att coacha och stötta människor genom förändringar i arbetslivet. Vi kan möta alla behov.

Närvaro är en fundamental del av de samtal som utgör vår rådgivning, konsultskap och coaching. Vi är uppmärksamma på de individuella behov och önskemål som våra kunder och kandidater har och vi är stolta över resultaten. Till exempel så är över 98% nöjda eller mycket nöjda med det engagemang deras rådgivare visat - faktum är att 87% utgör den andel som är extremt nöjda. 

Lokal närvaro i hela norden

Med rådgivningskontor i alla de större nordiska städerna kan vi erbjuda våra tjänster lokalt över hela Norden. Våra rådgivare som alla har egen karriär i näringslivet och betydande erfarenhet av chefs- och ledarpositioner på sitt CV representerar en bredd av branscherfarenhet och olika bakgrunder. Samtliga är tränade i samtalsteknik, att utbilda och att leda grupprocesser.

Professionalism i allt vi gör

Vi är hängivna professionalism. Därför har samtliga våra rådgivare genomfört en certifierande utbildning i vårt eget AS3 Academy för att säkra en djupgående förståelse för vårt koncept, professionalism och vår standard. I tillägg till träningen vid AS3 Academy så är genomförandet av vårt Transition Coach Program på minst grundnivå ett krav. Det ger både praktisk förståelse för coachingkonceptet och både breddar och stärker vårt tillvägagångssätt när vi genomför professionella samtal. Coachingprogrammet är internationellt erkänt och ackrediterat med European Quality Award från den europeiska branschsammanslutningen European Mentoring Coaching Council (EMCC). Nya kollegor i AS3 måste också genomföra den första nivån av tre i programmet under de första sex månaderna av deras anställning. 

Empati för andra

Sist men inte minst är ett förhandskrav för att bli rådgivare hos AS3 att man har dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetslivsrelaterade förändringar, kombinerat med empati och ett genuint intresse för andra människor. 

möt våra rådgivare