2022-06-17 Det är ensamt på toppen!

Anmäl dig här!

Anmäl dig till frukostwebinariet den 17 juni här.

Varmt välkommen till frukostwebinarium med AS3 den 17/6!

Som chef är det lätt att känna sig ensam. Ensam om att fatta beslut och ensam om att ha lösningarna. Vi på AS3 träffar många chefer som vittnar om behovet av tid för reflektion och tid för externt stöd i form av coaching och mentorskap. Kanske är det så att ensam inte är stark utan att våra chefer behöver avsätta tid för reflektion, för att aktivt säkerställa ny kunskap och nya kontaktytor för både nuvarande och framtida möjligheter.

Kom och lyssna på AS3 och exempel på berättelser om hur coaching har utvecklat ledare och hur de har haft praktisk nytta av att utmana sina perspektiv. 


Var: Digitalt
När: 17/6, 08:15-09:00