2021-04-23 Upskilling/re-skilling

Anmälan

Anmälan till event 2021-04-23

Enligt World Econonic Forums rapport ifrån oktober 2020 så kommer 40 % av den generella arbetskraften att behöva förkovra sig samt lära sig nya sätt att arbeta redan 2022. Hur kan man rusta såväl medarbetare, chefer och organisationen för detta? Vad kan vi göra i praktiken när tiden är knapp? Låt oss tala om vart man kan börja och hur man på bästa sätt får alla i organisationen att vilja följa med och dessutom hålla takten.   

Denna gång har vi med oss Roken Cilgin, Sales & Commercial Director och Johanna Hallander Head of Change & Corporate Communication på Adecco Group Sweden. De har både stort kunnande inom kompetensförsörjning samt genomför en satsning på s.k grön ledarskap och vad det kommer att innebära för ett nytt sätt att tänka kring lärande, ledarskap osv.

Varmt välkomna att ta del företagets berättelse och den gemensamma målbild de alla arbetar mot.

Var: online. Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet.
När: 23/4, 08:30-09:15

Information

Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet.