2020-04-23 Upskilling/re-skilling

Anmälan

Anmälan till event 2021-04-23

Enligt World Econonic Forums rapport ifrån oktober 2020 så kommer 40 % av den generella arbetskraften att behöva förkovra sig samt lära sig nya sätt att arbeta redan 2022. Hur kan man rusta såväl medarbetare, chefer och organisationen för detta? Vad kan vi göra i praktiken när tiden är knapp? Låt oss tala om vart man kan börja och hur man på bästa sätt får alla i organisationen att vilja följa med och dessutom hålla takten.   

Till detta webinarium har vi bjudit in en av våra kunder som på ett genomtänkt och strukturerat sätt arbetar med frågan ovan. Varmt välkomna att ta del företagets berättelse och den gemensamma målbild de alla arbetar mot.

Var: online. Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet.
När: 23/4, 08:30-09:15

Information

Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet.

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!