2021-05-28 Feedforward och lyfta prestation

Anmälan

Anmälan till event 28/5

Fler och fler verksamheter går ifrån att arbete med begreppet feedback till förmån för så kallad feedforward. Detta med syfte att arbeta mer proaktivt, mer agilt, snabbare och vara mer fokuserade på att stärka goda beteenden. Detta till skillnad ifrån att reaktivt korrigera det som redan har hunnit passera under det gångna året. Med en ökad förändringstakt och ett ökat ansvar så behöver vi ha ett klimat där de anställda på ett bättre sätt förstår hur de är med och formar såväl kultur som företagets resultat.

Tillsammans med en av våra kunder berättar vi om best practise och hur man kan göra detta i praktiken.

Varmt välkomna till vårt webinarium!

Var: online. Länk skickas ut till anmälda några dagar innan eventet. 
När: 28/5, 08:30-09:15

Information

Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet