2021-05-28 Feedforward och hur lyfter man prestation?

Anmälan

Anmälan till event 28/5

Fler och fler verksamheter går ifrån att arbete med begreppet feedback till förmån för så kallad feedforward. Detta med syfte att arbeta mer proaktivt, mer agilt, snabbare och vara mer fokuserade på att stärka goda beteenden, än att reaktivt korrigera det som redan har hunnit passera under det gångna året. För med en ökad förändxringstakt, ökat ansvar så behöver vi applicera ett klimat som där de anställda på ett bättre sätt förstår hur de är med och format såväl kultur som resultat och klimat. Tillsammans med en av våra kunder berättar vi om best practise och hur man kan göra detta i praktiken.
Varmt välkomna till vårt webinarium!

Var: online. Länk skickas ut till anmälda några dagar innan eventet. 
När: 28/5, 08:30-09:15

Information

Länk kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan eventet

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!