2022-03-23 Våga ta tag i lågpresterare!

Anmäl dig här!

Anmäl dig till webbinariet den 23/3 här.

Varmt välkommen till frukostseminarium den 23/3!

Många gånger kan vi identifiera ett antal lågpresterare i våra organisationer. Ibland ärver vi problemet, ibland hamnar det hos HR. Men vad beror detta på och vad kan man göra för att säkerställa av våra anställda kommer till sin rätt och att vi har rätt personalstyrka vid varje given tidpunkt? Och vem vill egentligen vara en lågpresterare? Och inte minst, vad kostar det att inte åtgärda problemet?

Under det här seminariumet kommer vi att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som 30 år av karriärrådgivning har givit oss. Vad händer när man på riktigt kan få stöd kring att löpande ha utvecklande samtal? Vad sker med individen och organisationen när medvetenheten ökar och med täta uppföljningar, kanske så ofta som en kort stund varje dag? 

Varmt välkomna! 

Var: Online
När: 23/3 2022, 08:15-09:00.