2022-10-14 När coachen endast är ett chattmeddelande bort

Anmäl dig här

Varmt välkommen till webinarium den 14 oktober!

Coaching har vi arbetat med länge i våra verksamheter men som allt annat ser behoven något annorlunda ut idag. Tänk om du kan ha din coach i fickan, On Demand, när du behöver ett utomstående stöd?! Vi på AS3 har tagit fram en digital plattform och egentligen ett helt mindset kring coaching som ett löpande stöd vid behov. Genom en tät, nära, vardagsrelaterad dialog kan vi skapa enastående resultat för utveckling och reflektion.

Varmt välkomna till vår dialog kring digital coaching där ni även kommer att få träffa en coachee som berättar om hur det är att tillämpa denna metodik.

Var: Online.
När: 14/10, kl. 08:15-09:00. 

Webinariet är kostnadsfritt.