2022-11-25 Chefens nödvändiga 10 samtal

Anmäl dig här

Varmt välkommen till webinarium den 25/11!

Det innebär ett stort ansvar att vara chef och det är ett långsiktigt arbete att leda och fördela ansvaret för sina medarbetare. Ett grundverktyg är dialogen mellan chef och medarbetare. Olika dialoger dessutom som täcker allt ifrån det operativa arbetet till feedback, feedforward, motiverande samtal, uppföljningar, konflikthantering osv osv. Kom och lyssna kring resonemanget om chefens viktigaste dialoger och tips och verktyg kring hur man kan optimera sin löpande chefskommunikation.

Var: Online
När:
25/11, 08:15-09:00

Webinariet är kostnadsfritt.