2022-08-26 Hur skapar vi arbetsglädje och psykologisk trygghet i turbulenta tider?

Anmäl dig här

Anmäl dig till webinariet den 26/8 nedan:

Varmt välkommen till webinarium den 26/8!

I vår Post-Covidtillvaro och med allt som sker i omvärlden är det mycket osäkerhet att förhålla sig till. Hur ska vi arbeta i den nya tillvaron och vem ska ansvara för vad när vi kanske inte ses på samma sätt som tidigare? Och hur kan vi få vår både vår kultur och teamsammanhållning att bli en trygg bas? Vi kommer att diskutera verktyg och tankar kring hur vi kan hitta gemensamma faktorer som skapar psykologisk trygghet samt resonera kring vikten av faktorer som skapar arbetsglädje och gör våra organisationer attraktiva. Och inte minst hur kan man mäta stress och välmående på ett sätt så att medarbetaren direkt får insikt och verktyg kring sina behov? Varmt välkomna till denna frukostsittning i webbinarieformat

Var: Online
När:
26/8, kl. 08:15-09:00

Webinariet är kostnadsfritt.