2022-10-28 En värdig uppsägning som skapar tre vinnare

Anmäl dig här

Varmt välkommen till webinarium med AS3 den 28/10!

 Är det möjligt att skapa flera vinnare genom värdiga uppsägningar? Kan man rent av betraktas som en attraktiv arbetsgivare turbulenta tider till trots? Vi är övertygade om att så är fallet och önskar inspirera de av er som är direkt involverade i arbetet med nerdragningar och anpassningar av personalstyrkan. 
Vad ska till för att såväl den drabbade individen, arbetsgivaren och den kommande arbetsgivaren ska uppleva sig som vinnare på lång sikt? Vad är det viktigt att fokusera på när vi nu fortfarande befinner oss i en hybridtillvaro där vi vant oss vid distansarbete och där samtal och processer till stor del fortsätter på distans?Varmt välkommen till detta webbinarium där du kan ta del av våra erfarenheter och kunskaper när det gäller värdiga uppsägningar. Vi delar med oss av goda tips och rekommendationer som kan underlätta planeringen och uppföljningen innan, under och efter de svåra samtalen. Webbinariet är 45 minuter långt och riktar sig i första hand till HR-ansvariga och chefer som vill fylla på den egna verktygslådan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla berörda parter och reducera oro i organisationen.

Var: Online.
När: 28/10, kl. 08:15-09:00.
Webinariet är kostnadsfritt.