2022-09-30 Möjligheter och utmaningar med Omställningsavtalet

Anmäl dig här

Varmt välkommen till webinarium den 30/9!

Vad innebär det nya Omställningsavtalet i praktiken? Vilka möjligheter för kompetensutveckling skapar avtalet för såväl arbetsgivare som den enskilde medarbetaren? Vilka konsekvenser av avtalet bör HR vara särskilt uppmärksam på?

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi intervjuar experter på avtalet och där du kan ta del av våra erfarenheter och kunskaper när det gäller insatser som leder till effektiv kompetensutveckling. Webbinariet är 45 minuter långt och riktar sig i första hand till HR-ansvariga och chefer som vill fylla på den egna verktygslådan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla berörda parter.

Var: Online
När: 30/9, kl. 08:15-09:15
Webinariet är kostnadsfritt.