Event 26/5 Hybrida arbetssättet - en chefsutmaning

Anmäl dig här

Vårt arbetssätt har förändrats mycket de senaste året och den hybridtillvaro som många verksamheter lever i, är också under ständig förändring. Vad har vi lärt oss kring framgångsrikt hybrida arbetsplatser, vad återstår och hur kan man löpande checka in med sin organisation för att på bästa möjliga sätt vara uppdaterad om de behov som finns? Forskning har visat att det finns tvetydigheter kring vad som fungerar bra och för många chefer har den hybrida tillvaron blivit en tuff utmaning. Hur bygger man kultur på distans, hur skapar man lojalitet, utveckling, innovation osv? Vi tipsar om framgångsrika exempel, lärdomar samt tips och inspiration ifrån många av våra kunders sätt att driva frågan på.

Tid: 08:15-08:45

Varmt välkomna!