2021-10-29 Nå er fulla potential!

Anmälan

Anmälan till event den 29/10

Varmt välkommen till frukostseminarium med AS3 den 29 oktober!

För att ni ska nå er fulla potential måste alla medarbetare nå sin fulla potential.

Sju områden tas hänsyn till, men tre måste utvecklas:

  • Vad kan jag och är bra på?
  • Vad motiverar mig?
  • Vad uppskattas jag för?

Detta summerar upp till min förståelse av vad som är mitt bidrag till organisationen. Verktygen för det är – feedforward, kontinuerlig coaching i  min vardag och kunna avlära gammalt.


Var?
Hybridseminarium. Digitalt OCH på Haymarket by Scandic
När?
29/10, 2021
Tid:
Starttid 08:30. Sändningen avslutas 09:15 för deltagare som närvarar digitalt och efter detta bjuds deltagarna som närvarar fysiskt till mingel och diskussion till 10:00. Frukost serveras från 08:00 till deltagare på Haymarket.

På grund av rådande situation av covid-19 så reserverar vi oss för eventuell förändring av plats.