LEdarskap och trivsel Erkännande främjar prestation

Det är egentligen ganska självklart. En medarbetares prestation förbättras om hon eller han känner sig sedd, hörd och förstådd av en chef som visar närvaro och intresse.

Att visa erkännande är en viktig och essentiell chefsegenskap. Erkännande frånen chef skapar en känsla av trygghet, välbefinnande och lugn i arbetet. Så hur kommer det sig att så många chefer finner det svårt att visa sina medarbetare tillräckligt mycket erkännande? 

People and objectives Människor och mål
Ett skäl kan vara att chefer är fokuserade på att jaga affärsmässiga mål uppsatta av ledningen. Även om dessa mål naturligtvis är viktiga, så måste chefer fortfarande kunna fokusera på medarbetartrivseln. Att inte göra det kan äventyra förmågan att uppnå kritiska affärsmål. Ledarskap innebär fokus på både affär och trivsel. 

Den svåra dialogen
Om en medarbetare uppvisar tecken på stress eller minskad trivsel kan det vara en signal om att hon eller han upplever minskad tillfredsställelse i sitt arbete. Här är det absolut nödvändigt att chefen kan agera och engagera sig i en öppen, ärlig och framåtriktad dialog med medarbetaren. Även om det är en del av vad det innebär att vara chef, så kan här typen av personlig dialog vara svår för många chefer att inleda och utkomsten svår att översätta till faktisk och effektiv handling.

Chefens egna välbefinnande
Vi erbjuder ett program vi kallar "Ledarskap och trivsel", som hjälper chefer att kunna genomföra samtal kring minskad trivsel och upptäcka signaler samt agera i situationer där medarbetare upplever minskad trivsel. Programmet fokuserar på bekanta utmaningar och förser chefen med ett konstruktivt sätt att kunna återuppbygga trivsel. Programmet fokuserar också på chefens egna trivsel och dennes ansvar som en förebild. Ledarskap och trivsel består av ett två-dagars seminarium och inkluderar också två individuella rådgivningstillfällen. 

Vill du veta mer?

Vill du få mer information rörande ledarskap och trivsel?