60 % av cheferna kan identifiera symptom på stress och minskad trivsel...

...men 71 % vet inte hur de ska tackla det. Det var vad en undersökning utförd av AS3 bland över 200 chefer kunde avslöja.

  • Enligt WHO så kommer stress att vara den största faktorn bakom sjukdomar år 2020.

  • Vart fjärde företag har ganska stora eller mycket stora problem med sjukfrånvaron.

  • Åtta av tio företag upplever problem med många korta sjukskrivningar.

  • Stress är 2017 den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

  • Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion.

  • Kostar svenska samhället ca 70 miljarder per år enligt Socialstyrelsen.