Våra tjänster Rådgivning och stöd vid förändringsprocesser inom fyra områden

Vi Stöttar individer att komma vidare

Ibland kräver förändringar i organisationen att medarbetare måste sägas upp. Det betyder ofta att produktiviteten påverkas under en tid, ibland väsentligt. AS3 hjälper er till en professionellt genomförd process och ger stöd före, under och efter uppsägningarna. Vi säkrar att processen sker på ett värdigt sätt för alla berörda, kombinerat med rådgivningsprogram som hjälper de uppsagda att ta nästa kliv och insatser som ger stöd till de kvarvarande att snabbare komma vidare.
Läs mer under Outplacement

STÄRKT PRESTATIONSFÖRMÅGA
Med hjälp av målinriktade insatser bidrar vi till att chefer och medarbetare kan utveckla sin fulla potential och därmed optimera sin prestationsförmåga
Läs mer under Career & Performance

FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGSPROCESSER
Förmågan att kunna genomföra och förankra strategiska förändringar är fundamentalt för en verksamhets eller organisations framgång och möjlighet till att växa. Vi bidrar till er förmåga att genomföra framgångsrika förändringsprocesser med fokus på den mänskliga sidan av förändringen, genom ledarträning och -utveckling för både individ och grupp. 
Läs mer under Change Capacity

ÖKAD TRIVSEL OCH MINSKAD STRESS
Vi rustar chefer och ledare för att kunna hantera dialogen om trivsel med sina medarbetare. Vi rustar också organisationen för att kunna förebygga stress och hålla sjukfrånvaron nere på arbetsplatsen med hjälp av individuella program.
Läs mer under Stress & Well-Being