2021-09-24 Ett uppgraderat, hållbart ledarskap

Anmälan

Anmälan till event den 24/9

Varmt välkommen till frukostseminarium med AS3 den 24 september!

Ledare idag står inför många, och stora utmaningar. Kanske till och med större än tidigare. Hur säkerställer man en hållbar organisation och ett ledarskap som hanterar såväl ständig förändringsförmåga, tid för reflektion samt de kompetensutmaningar som många organisationer står inför? Varmt välkomna till denna sittning som kommer att beröra ämnet och olika infallsvinklar ifrån ett praktiskt perspektiv och med ett kundcase som grund. 

Bjud gärna med någon som du tror skulle ha nytta av detta ämne och varmt välkommen!

Var? Hybridseminarium. Digitalt OCH på Haymarket by Scandic
När? 24/9 2021
Tid: Starttid 08:30. Sändningen avslutas 09:15 för deltagare som närvarar digitalt och efter detta bjuds deltagarna som närvarar fysiskt till mingel och diskussion till 10:00. Frukost serveras från 08:00 till deltagare på Haymarket.

På grund av rådande situation av covid-19 så reserverar vi oss för eventuell förändring av plats.