OUTPLACEMENT För chefer och ledare Nytt jobb och karriärstrategi

Outplacement för chefer, ledare och även specialister är en process som sträcker sig över längre tid, där kandidaten får sparring av en personligt matchad rådgivare tills nytt jobb hittas, men även 100 dagar in i det nya jobbet. Kandidaten har på så sätt tillgång till personlig och konfidentiell rådgivning i den utsträckning som behövs under en krävande period. 

kandidatens behov i fokus
Rådgivaren utmanar kandidaten till att sätta mål och göra upp en karriärstrategi och tillsammans ritar de upp en plan och strategi för processen. Samtalen är alltid baserade på kandidatens individuella behov, men vanliga fokusområden inkluderar nätverksstrategi, kommunikationsplan, branschskifte, det personliga varumärket och framtida karriärvägar. 

Del av ett karriärforum   
Kandidaten blir del av vårt karriärforum, vilket inkluderar nätverksmöjligheter. I programmet ingår också tillgång till vår digitala portal där ett stort utbud finns, såsom möjlighet att anmäla sig till nätverksaktiviteter som workshops samt webbinarier, ett bibliotek fullt av kunskap och inspiration samt moduler att aktivt arbeta med under processen.

OUTPLACEMENT for managers

Your next career move

Read the description
OUTPLACEMENT FOR MANAGERS

Strategy for your future career

Read the description